Menu

Referat fra generalforsamlingen 2017-2018

Referatet er vigtigt. Ikke kun at der under evt. står: Hold Jer i form, så turneringen i 2019 bliver lige så god som i 2018. Det er naturligvis også vigtigt, men hvis du når helt ned til valg, vil du se, at de drenge er der har taget tørnen i mange år bakker ud. Så hvis der skal være "DE SEKS" fortsat skal nogle nye træde til.

Referat fra den ordinære generalforsamling den 25. oktober 2018.

Formanden startede med at konstatere – lidt forsinket - alle klubber er til stede / afbud.

 

Punkt 1) Valg af dirigent

Alle var enig i bestyrelsens emne. Stig, TIIF blev valgt.

 

Punkt 2) Formandens beretning

For første gang i mange år opleverede vi, at det var svært at starte turneringerne omkring 6.-8. april 2018. Det betød et efterslæb af kampe i starten. Det tiltrods forløb turneringerne tilfredsstillende. Som normalt har der været nogle udsatte / aflyste kampe.

 

Turneringen har i 2018 haft følgende holdtilmelding:

Veteran 45+ - 9 hold

SuperVeteran 55+ - Pulje 1 med 6 hold / pulje 2 med 7 hold.

 

Resultat af sommerturneringen 2018 blev:

Veteran: 1) EJBY68 med 43 point, 2) BIF 40 point og 3) GREVE  36 point 

SuperVeteran pulje 1: 1) BIF/1 med 53 point, 2) ISLEV 41 point og 3) AVEDØRE 39 point

SuperVeteran pulje 2: 1) LEJERBO med 46 point, 2) BS72 25 point og 3) VALLENSBÆK 25 point.

 

Der har igen i 2018 være penge til trøstpræmie. Derfor er der også vin til Veteran / AVARTA og SuperVeteran / FC HVIDOVRE. Begge hold har haft det svært i turneringen.

Når vi er færdige og I går hjem, så er der udlevering af vinpræmie fra bagagerummer på min bil.

 

”DE SEKS” er i 2018 blevet indbudt til drøftelse om samarbejde med andre privatturneringer. Det drejer sig om DGI, Sjælland, REOS (Roskilde området) og OBS49 (dækket en større del af Nordsjælland – Skovlunde over Fr.Sund/Fr.værk,  Ramløse og over til Vedbæk). Emnerne var første gang en præsentation af de enkelte turneringer, samt drøftelse om en fælles sommerturnering / vinterturnering / pokalturnering / ”gammelmands” fodbold. Efter 3 møder blev vi foreløbige enige om, at vi på flere punkter er forskellige. ”DE SEKS” fremførte vigtigheden af nærhed. Vor opfattelse er, at kampe skal ligge indenfor en overkommelig kørselsafstand. Det vil også betyde justeringer m.h.t. aldersgrænserne. Ydermere var der stor forskel på brugen af turneringsgebyret. Vi afsætter væsentlig flere penge til præmier / har mindre administration. Vore klubber ønsker primært kun 1 kamp pr. uge. Derfor har vi i regi af ”DE SEKS” ikke en pokalturnering. Vi var dog indstillet på, at udsende indbydelse til vore hold, så de på frivillig basis kunne deltage og evt. møde anden modstand.  En sidste ting vi drøftede var socialt samvær efter at der ikke udbydes turneringer. Vi har i ”DE SEKS” oplevet, at hold på 55+ bliver nedlagt, at der ikke længere er nok spillere / udskiftede. Det gælder f.eks. IF32 og TIIF. Ideen om fællesskab kommer fra REOS / DGI. Vi synes ideen er rigtig god, men den skal udføres i KLUBBERNE og ikke via ”DE SEKS”.

Udover klubberne, så kunne jeg forestille mig, at kommunerne på Vestegnen ”slog et slag for initiativet”, f.eks ved at omtale arrangementerne i deres ugentlige nyhedsbreve. Vi arbejder videre med ideerne. Beretningen blev godkendt.

-------------------------------------------------------------------------------------              

Punkt 3) Forelæggelse af regnskab / fastsættelse af turneringsgebyr.

Bjarne gennemgik regnskabet for 2018. Årets resultat viser er underskud på kr. 4.648,60.

Ny kassebeholdning bliver kr. 3.923.56.

Turneringsgebyret på 700 kr. Regnskab og turneringsgebyret blev godkendt/vedtaget.

-------------------------------------------------------------------------------------

Punkt 4) Indkomne forslag

Ingen.

-------------------------------------------------------------------------------------

Punkt 5) Valg af bestyrelse

På valg var:

Arne, FC Hvidovre, sekretær ønskede at udtræde

Bjarne, Vallensbæk, kasserer ønskede at udtræde sendt i 2019.

Som tillæg hertil bekræftede Preben, formand endnu engang, at kan stopper i 2019.

Stig konstaterede, at der inden for de kommende 12 måneder var behov for en helt ny bestyrelse.

Efter en længere pause, drøftelse om arbejdsopgaver og risikoen for at vi stod uden turneringer

meldte Erling, Vallensbæk sig som sekretær. Bjarne blev genvalgt.

 

Stig understregede, at ALLE nu har en opgave frem til den kommende generalforsamling i 2019 – find 3 personer, der kan / vil gå ind i arbejder i bestyrelsen, således at ”DE SEKS” fortsat kan tilbyde fodbold på Vestegnen.        

 --------------------------------------------------------------------------------------

Punkt 6) Valg af revisor

Stig, TIIF og Erling, Vallensbæk – genvalgt.

-------------------------------------------------------------------------------------

Punkt 7) Eventuelt

Pokaloverrækkelse: Veteran – EJBY68 og SuperVeteran – BIF/1

------------------------------------------------------------------------------------

 

Repræsentantskabsmøde:

Punkt 1) Afvikling af udendørsturneringen 2019

VETERAN-turneringen: Ejby68 meddelte, at man nok for tilgang af nogle yngre spillere, hvorfor man bliver nød til at gå til SBU. Det betyder, at der nok bliver 8 hold / mødes 3 gange i 219.

SUPERVETERAN-turneringen: I 2018 var vi 13 hold i 2 rækker. For at undgå op/nedrykninger foreslog Lejerbo, alle mod alle i foråret. Herefter deles i 3 puljer efter tilmeldte hold -  f.eks. 4, 4 og 5, der så spiller 3 gange mod hinanden. I tilmeldingen skal klubberne melde om lys/kunst, da vi kommer hen i starten/midten af oktober. Rosenhøj havde for forhånd meddelt, at man var imod alle mod alle i foråret. Lejerbos forslag blev vedtaget og bestyrelsen arbejder videre med ideen udfra det antal hold, der bliver tilmeldt turneringen i 2019.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Punkt 2) Bøder

Ingen ændringer.

Ej fremmøde til generalforsamling uden afbud kr. 300.

For sen indbetaling af turneringsgebyr kr. 300.

Ikke indsendelse af resultat forår / efterår kr. 100. Alle vedtaget

---------------------------------------------------------------------------------------

Punkt 3) Bestyrelseshonorar

Uændret kr. 1.500 pr. medlem. Vedtaget

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Punkt 4) Dommerordningen

Der var enighed om, at Dommerhjælpen / SBU har fungeret tilfredsstillende / VI FORTSÆTTER.

-------------------------------------------------------------------------------------

Punkt 5) Indendørsturnering

Ikke aktuelt

---------------------------------------------------------------------------------------

Punkt 6) Eventuelt

Preben takkede Arne for hans indsats gennem 13 år. Sparringen har været god og vi har i næsten alt været enige. 

Stig takkede for god ro og orden.

Preben takkede Stig for ledelse af generalforsamlingen og TIIF for at lægge lokaler til, og takkede alle hold for en god turnering. Hold Jer i form, så turneringen i 2019 bliver lige så god som i 2018.

Tak for i dag.

 

  1. oktober 2018. Referat godkendt.

Stig, dirigent / Preben, formand