Menu

Børneattester

Det er lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente børneattester på trænere, instruktører og holdledere, før de ansættes til at have direkte kontakt med børn under 15 år. En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser:

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
  • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

Oplysningerne fås fra Det Centrale Kriminalregister, og er fortrolige og underlagt tavshedspligt, og skal derfor behandles på en betryggende måde for alle parter baseret på objektivitet og konsekvens.

Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, kantinepersonale og andre, som ikke har direkte kontakt med børn under 15 år i det daglige idrætsarbejde, er ikke omfattet af lov om børneattester.

Trænere/ledere for børn under 15 år kan således kun opnå ansættelse, såfremt de ikke er anmeldt eller dømt i henhold til Straffelovens §222 og 223.


Vi har besluttet af følge de vejledninger og anbefalinger som DBU og DIF har opstillet på området.

Vejledning for idrætsforeninger vedr. børneattester

Henvendelser om seksuelle krænkelser og underretninger skal ske til:

Formand Jon Larsen, mail: jon.larsen@live.com mobil: 20585982