Menu

Pædofilipolitik

Formål:
Med det formål at sikre trygge rammer for børn og unge samt trænere og ledere i AIF-fodbold, har bestyrelsen besluttet følgende pædofilipolitik, som alle trænere/ledere bedes sætte sig ind i og følge.
Reglerne er gældende for årgange frem til og med juniorer.
AIF-pædofilipolitik:

  • Tænk altid på hvordan du omgås spillerne, således at det ikke giver anledning til misforståelser.
  • På ture skal der minimum deltage to trænere/ledere.
  • Inviter kun spillere hjem privat, hvis der er tale om arrangementer for hele holdet/årgangen, og hvor minimum to trænere/ledere deltager.
  • Beskeder til spillere skal være sportsligt relaterede. Herunder SMS-beskeder, e-mails m.v.
  • Trænere/ledere bader ikke sammen med spillerne.
  • Forældre har kun adgang til omklædningsrum såfremt deres barn ikke er selvhjulpen, og efter aftale med trænere/ledere.
  • Alle har pligt til at meddele bestyrelsen, hvis de hører om overgreb, eller selv fornemmer at noget er galt. Bestyrelsen vil altid tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt derpå.
  • Alle trænere/ledere der har med børn under 15 år at gøre, vil der blive indhentet attest på jf. lov af 16. juni 2005.
  • Trænere/ledere der ikke overholder ovenstående, vil ikke kunne fungere som trænere/ledere i AIF.