Menu

Indmeldelse

Indmeldelse i klubben kan ske via linket som du finder på den holdsiden for den årgang hvor du eller dit barn spiller.

Der opkræves kontingent to gange årligt - henholdsvis i februar og august.
Kontingentsatser:

U5 - U7:     550,00 kr. halvårligt  1.100,00 kr. årligt
U8 - U10:     625,00 kr. halvårligt  1.250,00 kr. årligt.
U11 - U13:     725,00 kr. halvårligt   1.450,00 kr. årligt
U14 - U19:     825,00 kr. halvårligt   1.650,00 kr. årligt.
Senior:  1.050,00 kr. halvårligt  2.100,00 kr. årligt.
Oldboys/Veteran:     850,00 kr. halvårligt  1.700,00 kr. årligt.
Passive medlemmer (pr. helår)           300 kr.
Tumlinge bold     400,00 kr. halvårligt  

Ved manglende kontingentindbetaling kan en spiller ikke deltage i træning/kamp.