Menu

Get2Sport

 

                                                                   

 

Samarbejdet mellem DIF Get2Sport og Albertslund IF - fodbold   

DIF Get2Sport er en indsats, som overordnet arbejder med at styrke frivilliges vilkår og muligheder for at drive foreningsliv i Danmark. Indsatsen har som vigtigste mål at få børn og unge til aktivt at deltage i det kommunale idrætsliv.

Læs mere her : https://www.dif.dk/da/get2sport

Get2Sport indsatsen i AIF fodbold er et samarbejde mellem klubben, DIF og Get2Sport koordinator, Laila Holme, som er ansat under Kultur og fritidsforvaltningen i Albertslund Kommune.

Laila er til rådighed ift. udvikling, koordinering og opfølgning af initiativer og indsatser i tæt samarbejde med klubben. Hun er behjælpelig med ad hoc opgaver i klubben og vil i ”græsperioden” være fysisk tilstede på banerne om onsdagen.  Hun er derudover i kontakt med lokalområdet herunder institutioner, skoler og Albertslund Boligsociale Center. 

Fokusområderne for Get2Sport har for 2019 været:

  • Den gode modtagelse på de yngre årgange

Der er arbejdet for at  fastholde og rekruttere nye medlemmer til Tumlinge holdet samt  støttet op omkring et trænerteam på det yngste hold.

  • Flere piger til AIF fodbold

Der er arbejdet for et tættere samarbejde mellem trænerteamet på pigeårgangene i forhold til fælles indsats. Der er afholdt pige arrangementer/stævner både lokalt og på tværs af andre get2Sport klubber. Og så er der støttet økonomisk op omkring initiativer/tiltag, der skal fastholde og motivere nuværende pigespillere i AIF.

  • Aflastning af administrative opgaver

Get2Sport koordinatoren har hjulpet med at skrive kontrakter, indhente børneattest og søge om tilskud fra kommunens puljer.

I starten af det nye år bliver der i samarbejde mellem DIF Get2Sport og AIF fodbold sat nye fokusområder og mål for kommende samarbejdsaftale for år 2020, som senere vil være synligt på klubbens hjemmeside.