Menu

Ny spiller

Praktiske informationer til nye spillere

Som ny kan der være rigtig mange ting at holde styr på. Herunder forsøger vi at belyse nogen af de spørgsmål vi oftest møder og ellers er i selvfølgelig velkomne til at spørge.

Træningssteder:

Udendørs om sommeren træner vi på femmands rondellen til venstre for den store rondel på Albertslund stadion. 

Udendørs om vinteren træner vi på kunstgræsset bag hallen på Albertslund Stadion.

Udstyr:

Til "prøvegangene" er det ok ikke at have investeret i dyrt udstyr, her er et par gode sko og noget tøj man kan bevæge sig i ok. Hvis i beslutter jer for at det er fodbold det skal være skal børnene som udgangspunkt udstyres med fodboldstøvler (bare nogle i den billige ende) og benskinner (de er obligatoriske).

Mad og drikke:

I løbet af træningen vil der være indlagt vandpauser, så sørg for at medbringe en drikkedunk med vand. Vi fraråder at der spises under træningen. Børnene kan sagtens klare 1½ time uden mad. Er behovet der for mad spises dette uden for banen.

Niveaudeling:

Til træningen har vi ikke fast niveaudeling, der vil dog i de enkelte øvelser ske en opdeling af børnene så de er sammen med andre på deres eget niveau. Spillerne er dog ikke fastlåst på det enkelte niveau og vil løbende blive flyttet mellem grupperne

 

Stævner:

Vi deltager i stævner næsten hver anden weekend og prioritere at alle spillere kommer afsted og prøver at spille kampe. tilmeldingen sker via holdsport hvor man melder sig til rådighed hvis man kan deltage i det pågældende stævne, hvorefter trænerne vurdere hvilke der skal med til stævnerne. Her tæller deltagelse i træningerne som en væsentlig faktor.

Forælder rollen:

Forældre er selvfølgelig velkomne til at overvære træningerne, men skal forvente at kunne blive indraget i træningen. Det er vigtigt at man er opmærksom på barnet hvis man vælger at blive til træningen, og vigtigt at man overvejer om det er gavnligt at man er til stede.

Trænerne er frivillige:

Alle trænere omkring holdet er frivillige forældre der stiller deres arbejdskraft til rådighed uden at få noget nævneværdigt for det. Det kan derfor ske at træningerne vil være aflyst hvis ingen af trænerne kan varetage opgaven. Hvis du går med en lille træner i maven er der altså rig mulighed for at blande sig.

Sponsorer:

Vi har altid brug for en hjælpende hånd til ting omkring holdet, så hvis du har muligheden for gennem dit arbejde at være en økonomisk støtte tager vi glædeligt imod henvendelser til investeringer i spillertøj, træningssæt og andet træningstøj.