Menu

Ungdomspuljen

Ungdomspuljen

Ungdomspuljen har til formål at støtte ungdomsholdene i Albertslund IF økonomisk.

70% af den årlige indtægt (dog max 50.000 kr) skal bruges til fællesture på tværs af årgangene. Turene fastsættes årligt af det sportslige udvalg.

30% af den årlige indtægt skal bruges til at bespise hver årgang to gange årligt, samt til tøj og materialer til enten privatpersoner eller årgange der ikke kan skaffe midler selv.

Fordelingen af midlerne

De 70% af midlerne fordeles, ved at pengene deles ud på hver spiller. Der gøres status på antal medlemmer d. 1/10 hvert år.

Eksempel: Hvis der er 250 ungdomsspillere, som skal dele den årlige udbetaling på 50.000 kr., så vil der være 50.000/250 = 200 kr. pr spiller. Det betyder, at hvis U10, U11 og U12 skal til et stævne, og der er 60 spillere i de tre årgange, ydes der et tilskud på 12.000 kr. til turen.

30% af midlerne fordeles ved ansøgninger. Ansøgningerne sendes til bestyrelsen.

Luk