Menu

Sundhedspolitik

Formål

Formålet med en sundhedspolitik i Albertslund IF – Fodbold er at sætte rammerne og retningen for en sund livsstil til alle medlemmer- og eller frivillige i klubben og dermed sikre, at børnene oplever et sundt miljø, hvor der er taget stilling til for eksempel holdning til tobak, alkohol, søvn og kost.

For årgangene i Albertslund IF – Fodbold

Vi anbefaler derfor, at alle klubbens årgange har læst denne og føre det videre ud i klubben og at dette tages med på forældremøder eller ved en drøftelse af, hvordan I forholder jer til sundheden i jeres årgang.

I Albertslund IF – Fodbold ønsker vi klare retningslinjer for hvad vores anbefalinger er til spillere, trænere og ledere er til håndteringen af sundhed i AIF regi.

Sundhedspolitikken er vedtaget af AIF’s bestyrelse og daglig/sportslig ledelse, som er meldt ud til alle og ligger offentligt tilgængelig for alle trænere.

Tiltagene i sundhedspolitikken er for alle i AIF. Både spillere, trænere, ledere, forældre og tilskuer mv.

 

Rygning og alkohol på- og udenfor AIF’s anlæg

I Albertslund IF har vi en klar holdning til at alle der er eller befinder sig på stadion i forbindelse med AIF’s aktiviteter ikke ryger på stadion.

Disse aktiviteter finder udelukkende kun sted ved arrangementer eller lign.

For alle menes der; spillere, trænere, ledere, forældre, venner og øvrige tilskuere som må befinde sig på Albertslund Stadion i forbindelse med AIF’s arrangementer eller aktiviteter.

 

Spillernes kost, søvn, træningsparathed og træningskultur

Vi anbefaler at alle spillere får passende søvn inden de møder op til AIF træning, kamp, arrangement for både at være social tilstede samt at være udviklingsorienteret i deres mindset.

Vi anbefaler også at spillerne altid får et lille måltid inden de møder til diverse aktiviteter i AIF regi.

Dette må rigtig gerne indeholde lette råvare og være et let måltid, som spillerne hurtigt kan fordøje inden de møder op til træningen.

Gode råd og anbefalinger herom:

Sæt dit barn af / eller kom med dit barn 15 min før træning, således at dit barn får muligheden for at tale med sine holdkammerater inden træning.

Det øger muligheden for at træningen bliver mere koncentreret og spilleren er mere parat til at være i udviklingszonen.

Stå gerne op i god tid på kamp/stævnedage, hvor du skal spille.

Det gør at du kommer i en mere parat tilstand og har større chance for at være i udviklingszonen.

Spillerne skal på egen hånd og med forældrenes opbakning være i stand til at modtage beskeder og være en god kammerat og dette sker oftest hvis spilleren eller træneren har overskud til de givne situationer der opstår på træningsbanen eller ved kamp/stævne.

Spis altid et stykke frugt inden du skal til træning eller kamp og husk altid morgenmaden på kamp- og stævnedage i weekenden.

Det øger indlærings mulighederne og gør at vi bedre kan ramme spillernes udvikling.

 

Trænere og lederes trivsel, træningsparathed og rolle som front figur

Som klub prioritere vi at vores trænere og ledere trives ved at stille de ting til rådighed, som redskaber til udførelse af træning samt at sikre at træningstider mv. Skal passe ind i de frivilliges dagligdag i det omfang det som klub kan lade sig gøre.

Vi ønsker at mindske alle former for stress eller pres og dette gør vi både ved at være ekstrem informative og planlæggende.

Derudover ønsker vi ikke at trænere og ledere indtager usunde produkter foran spillerne og i den sammenhæng altid fremstår som sunde forbilleder for alle spillere.

 

Kommunens sundhedspolitik i salg af mad og drikkelse.

Vi henstiller til at sund fornuft i spillere- og forældrenes valg af indkøb.

Caféen på stadion sælger usunde ting, og disse mener vi ikke skal indgå i vores sportslige produkt, når vi har træning eller lign.

Derfor skal det på årgangene ikke være tilladt at spillerne møder op med usunde produkter i form af slik, sodavand mv.

I specifikke anledninger eller lign. skal årgangene have lov til fælles uddeling mv. når det særligt er aftalt med trænerne forinden

 

Årlige tiltag og på årgangene

I Albertslund IF – Fodbold sikre vi at sundhedspolitikken bliver overholdt ved at dette fremgår vi vores forældremøder på de enkelte årgange samt at klubben hvert år sender politikken ud til vores medlemmer.

 

Politikken følges eller hvis ikke

I Albertslund IF – Fodbold er det vores årgange der følger op når politikken overtrædes og i dette tilfælde er vores opgave at informere og påminde forældre og spillere om vores politik på området.

Luk