Menu

Værdier og politikker

Albertslund IF - Fodbold blev stiftet i 1920 og er i dag en breddeklub for alle, der har lyst til at være en del af fællesskabet. De frivillige kræfter er klubbens fundament, som konstant er med til at udvikle klub og individ - sportsligt og socialt. 

Klubbens mission, som beskrevet i vores vedtægter, er at fastholde, udvikle samt udvide antallet af de aktive idrætsudøvere i alle aldersgrupper. Endvidere er målet gennem træning og uddannelse samt sportsligt samvær at skabe gode sportsudøvere og kammerater med et positivt tilhørsforhold til klubben. Medlemskab er åbent for alle med interesse for fodbold.

Vores vision er, at Albertslund IF skal være landets førende breddeklub bygget op om frivillighed suppleret af ansatte i nøglepositioner. Børne-, ungdoms- og seniorfodbolden skal være verdensklasse målt på fællesskab, glæde og udvikling. Fodbolden skal være mangfoldig for alle køn og niveauer. Og fodbolden i klubben skal suppleres af en futsalafdeling. Vi ønsker at nå højeste mulige niveau med de økonomiske og fysiske rammer klubben kan bære indenfor både fodbold og futsal. Derudover skal klubben have en fornuftig og ansvarlig økonomi. 

Klubbens værdier er fællesskab, glæde og udvikling. Fællesskab: Vi mener, at et stærkt forpligtende fællesskab er med til at fastholde den enkelte spiller og frivillig. Vi ønsker derfor at spillere, trænere og frivillige oplever at være en del af et større fællesskab, som man tager ansvar for at værne om og bidrage til. Det er både et fællesskab på tværs af hele klubben og stærke holdfællesskaber på de enkelte årgange. Glæde: Glæden i livet og glæden ved fodbold vil AIF gerne kunne bidrage med til både spillere, trænere og frivillige i klubben. Vi vil derfor hele tiden udvikle vores sportslige og sociale tilbud samt skabe og optimere rammerne for at spille og være frivillig i klubben. Udvikling: Klubbens formål er også at udvikle gode fodboldspillere og mennesker. Vi ønsker altid at imødekomme den enkelte spillers ambitioner, såfremt det går hånd i hånd med årgangens og klubbens ressourcer. 

Luk