Menu

Albertslund if indgår samarbejde med OK Benzin

image
02. oktober 2017 kl. 21:01

AIF Fodbold har indgået samarbejde med OK Benzin

Du kan nu støtte AIF Fodbold, hver gang du tanker. Sådan bestilles OK Benzinkort som støtter AIF Fodbold:

Via hjemmesiden: www.ok.dk/privat/ok-og-sporten/

Husk at vælge foreningen (søg på Albertslund eller AIF)

Hvis du allerede har et OK Benzinkort, så kan du tilføje AIF Fodbold på www.ok.dk under Min Ok.

Det får AIF Fodbold

Hver gang der tegnes et nyt OK Benzinkort, og der er købt 500 liter benzin eller diesel detail på kortet, udbetaler OK en bonus til foreningen: 200 kr. ekskl. moms

For hver liter benzin eller diesel, der købes på OK Benzinkort, der er tilknyttet aftalen, udbetaler OK: 5 øre ekskl. Moms

På alle OK Benzinkort, som foreningen tidligere har tegnet, udbetaler OK: 5 øre ekskl. moms

NB! De 500 liter benzin eller diesel skal købes inden for et år fra kortet er oprettet.

EKSTRA EKSTRA

OK Benzinkortkunder, der er tilknyttet OK Benzinkort-sponsoraftalen og som samtidig får leveret el fra OK, udbetales yderligere 5 øre ekskl. moms pr. tanket liter benzin og diesel til AIF Fodbold.

OK er 100% danskejet og Danmarks største benzinkæde med 670 tankstationer og mere end 120 vaskehaller.

Der er en OK Tank på:

Læhegnet 35, 2620 Albertslund

Luk